Najpopularniejsze sposoby wulkanizacji

Wulkanizacja jest chemicznym procesem, wynalezionym poprzez Ch. Goodyeara, użytkowanym do utwardzania gumy. Wulkanizacja tradycyjnie dotyczyła obróbki naturalnego kauczuku siarką a także bywa to najczęściej stosowany wzorzec, jednakże pojęcie to zostało także otaczającym utwardzanie pozostałych tworzyw.
Wulkanizacja działa przez powstawanie poprzecznych połączeń pomiędzy odcinkami łańcucha polimeru, co owocuje zwiększoną sztywnością oraz trwałością, i innymi przemianami mechanicznych właściwości i elektrycznych materiału. Wyraźnie najbardziej popularne sposoby wulkanizacji uzależnione są od siarki. Siarka sama w sobie jest powolnym czynnikiem wulkanizacyjnym i nie wulkanizuje syntetycznych. Przyspieszoną wulkanizację przeprowadza się przy wykorzystywaniu rozmaitych związków, które modyfikują kinetykę sieciowania . Firma wulkanizacji to miejsce, które napawa się max. sławą w dzisiejszych czasach.

Pakiet utwardzania jest przystosowany nie bez przyczyny do podłoża a także wykorzystania. Miejsca reaktywne – obszaryutwardzania – są allilowymi atomami wodoru. Te wiązania węgiel-wodór są sąsiadami z podwójnymi wiązaniami C-C. W trakcie wulkanizacji co niektóre z tychże wiązań węgiel-wodór są zastępowane łańcuchami atomów S, które scalają się z miejscem utwardzania innego łańcucha polimeru. Mosty te obejmują od jednego do paru atomów. Liczebność atomów S w sieciowaniu solidnie wpływa na właściwości fizyczne końcowego towaru gumowego. Marketing opon wcześniej użytkowanych jest dostępna w każdym mieście.